Ostrov ZŠ ENVIRO z knižní publikace „Ostrov Socci

Školy v přírodě

O PROJEKTU

Pořádáme školy v přírodě se zaměřením na environmentální výchovu a doprovodný sportovní a zábavní program určený dětem mladšího školního věku.

Jak to probíhá

Díky našim mnohaletým pedagogickým, lektorským a trenérským zkušenostem z České republiky i zahraničí a taktéž díky spolupráci s několika organizacemi působících v oboru environmentálního vzdělávání se nám podařilo vytvořit unikátní metodiku environmentální výuky při ŠVP pro děti mladšího školního věku. S využitím nenásilných postupů výuky, názornosti a herního principu jsou děti přirozenou formou vedeny k lásce k přírodě, k hlubšímu porozumění jejích mechanismů a nutnosti její ochrany.

Enviro program

Probíhá každý den. V devadesátiminutových zábavně-výukových blocích jsou děti přirozenou formou vedeny k lásce k přírodě, k hlubšímu porozumění jejích mechanismů a nutnosti její ochrany. Vše je protnuto s příběhem dětské knihy Ostrov Socci a základní misí lekcí je vždy simulovaná záchrana světa před zlovůlemi krutého panovníka Pepina.

Basketbalovy-kos-ikona-ZS-Plavani-90x.png

Doplňkový sportovní program

Devadesátiminutové lekce orientované na hry v přírodě, tradiční i netradiční hry a soutěže zaměřené na rozvoj rychlosti, síly, obratnosti, vytrvalosti, postřehu a smyslového vnímání.
Marcel maskot ZŠ Výlety
Balonky-ikona-ZS-Plavani-100x.png

Zábavní program

Probíhá každý večer a je zaměřen na mimosportovní aktivity jako jsou hry v přírodě, bojovky, stolní hry, hry na rozvoj kreativity, představivosti a také hry pro rozvoj hudebních a výtvarných schopností.
Škola v přírodě

Environmentální kurzy pro školy

Spřátelte své děti s přírodou

Environmentální kurzy pro veřejnost

INSTRUKTOŘI

Marcel Valouch

Instruktor

Absolvent ASA výukového programu pro učitele plavání, Londýn, Velká Británie​ (2012)

Omar el Karib

Instruktor

Absolvent magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2009)​

Alena Bendová

Environmentální konzultantka

Absolventka magisterského studia Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (2014).

ZŠ PRO DĚTI

Sportovní a vzdělávací aktivity

Jsme mladá společnost, která si klade za cíl přinést do vzdělávacího systému svěží vítr. Chceme pomoci tam, kde jsme jako externí subjekt působící mimo MŠMT schopni a zároveň tam, kde si myslíme, že má systém největší mezery. Pořádáme sportovní a vzdělávací akce pro ZŠ i pro veřejnost, usnadňujeme online vzdělávání.

ZS-pro-deti-logo-nav-menu.png
ZS-Formy-kurzu-plavani-logo-.png

Plavecké kurzy

ZS-Formy-kurzu-ZS-Lyzovani-logo-.png

Lyžařské kurzy

ZS-Formy-kurzu-ZS-Enviro-logo-.png

Environmentální kurzy

ZS-Formy-kurzu-ZS-Doma-logo-1-1.png

Škola doma

ZS-Formy-kurzu-ZS-Vylety-logo-1-2.png

Nejen školní výlety

ZS-Formy-kurzu-ZS-Academy-logo-1-1.png

Zahraniční projekt