Alena Bendová

Environmentální konzultantka

Absolventka magisterského studia Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (2014).